Kontingent

Medlemskontingentet er fastsat til kr. 300,00 pr. år.


Kontingentopkrævning udsendes via e-mail efter foreningens generalforsamling om foråret.

Indbetaling af kontingent skal foretages til foreningens bankkonto: 1551 - 1370871 via netbank.


Medlemmer er velkomne til at indbetale bidrag ud over kontingentet for yderligere at støtte foreningens virke, men dette er naturligvis helt frivilligt.
© Rytmisk Musikkonservatoriums Venner 2015 - 2016